Prvi modul radionica za razvoj mekih vještina za dugotrajno nezaposlene osobe sa područja Općine Otok biti će održana u utorak 01. rujna u Općinskoj dvorani sa početkom u 12:00 sati.

Meke vještine obuhvaćaju aktivnosti kao što su pisanje životopisa, simulacija razgovora za posao, osnove rada na računalu i slično, dok su radionice namjenjene polaznicima edukacijskih programa.