Naziv fonda: Europski Socijalni fond

Naziv operativnog programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv korisnika: Općina Otok

Naziv projekta: POKRENIMO OTOK – P_OTOK

Broj Ugovora: UP.02.1.1.06.0102

Kratki opis projekta (operacije):
Cilj projekta je pružiti obrazovanje min. 40 dugotrajno nezaposlenih osoba od prekvalifikacije do osposobljavanja i usavršavanja kako bi postali konkurentniji na tržištu rada te kroz ciljane radionice podići samopouzdanje i osnažiti ciljne skupine čime će se utjecati na smanjenje socijalne isključenosti.

Ciljevi projekta:
1. Povećati mogućnost za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva dugotrajno nezaposlenih osoba na području Općine Otok jačanjem stručnih znanja kroz provedbu verificiranih programa za obrazovanje odraslih
2. Umanjiti rizik od socijalne isključenosti dugotrajno nezaposlenih osoba podizanjem razine samopoštovanja i samopouzdanja provedbom ciljanih programa za razvoj mekih i prenosivih vještina


Očekivani rezultati projekta:

  • 40 dugotrajno nezaposlenih završilo 29 verificiranih programa obrazovanja odraslih (prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja)
  • izdano 70 verificiranih certifikata o završenim programima obrazovanja odraslih
  • namještena i opremljena učionica u prostorijama Općine Otok sa 15 računala, printerom, klupama i stolicama, pločom i interaktivnim uređajem
  • razvijen 1 ciljani program za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina dugotrajno nezaposlenih osoba
  • provedene min. 3 radionice za osnaživanje i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina prema prethodno razvijenom ciljanom programu
  • min. 40 dugotrajno nezaposlenih osoba pohađalo radionice za osnaživanje prema razvijenom ciljanom programu
  • izrađen logo projekta, postavljena web stranica projekta, izrađena 2 roll up banera, dizajniran plakat projekta, dizajnira letak projekta, organizirana završna konferencija za min. 100 osoba, tiskano i distribuirano 100 plakata i 1500 letaka o obrazovanju odraslih
  • izrađen projektni paket, održano 12 partnerskih sastanaka, pripremljeno 12 paketa materijala, zaposlene dvije osobe, održano min. 18 sastanka osoblja, izrađena natječajna dokumentacija, izrađena izvješća o napretku te završno izvješće

Ukupna vrijednost projekta: 1.111.920,88 kn (100%)
Iznos bespovratnih sredstava: 1.111.920,88 kn (100%)

Razdoblje provedbe projekta: od 11. ožujka 2020. do 11. rujna 2021.

Partneri:

Javna ustanova RERA D.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

Domovinskog rata 2

21000 Split 

Kontakti za dodatne informacije:
Općina Otok
e-mail: p-otok@p-otok.com
tel: 021 834 503

www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


Izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.